РАБОТА

Color MEdia

 • Color Media DOOEL
  КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ Скопје, - врвна компанија која се бави со издаваштво и дистрибуција на магазини, има потреба од следниов кадар

  Маркетинг агент
 • За работното место потребни се следните квалификациии :
  • Работно искуство од најмалку две години во областа на маркетингот во печатени медиуми
  • Минимум ССС, познаваwе на MS Office и Англиски јазик
  • Способност за тимска работа
  • Комуникативност, организираност и способност за почитување на дадените рокови.
  • Пожелно е кандидатот да поседува возачка дозвола Б - категорија
 • Вашето ЦВ со фотографија ( не постара од 6 месеци ), испратете ги на адреса : Дебарца бр. 3 и на следната е-маил адреса : ivana.manasieva@colormedia.com.mk
  ---------- со назнака за огласот за кој аплицирате---------------------------------
  Огласот е отворен 8 ( осум ) дена од денот на објавувањето.