Контакт

Color MEdia

 • Color Media DOOEL
  Адресата: Дебарца 10, 1000 Скопје, Р Македонија
  Тел. Факс. : ++389 2 3223 064;++389 2 3116 567
  редакцијата :++389 2 3116 567
  дистрибуција: ++389 2 3223 064
  маркетинг: ++389 2 3223 064
  E-mail: office@colormedia.com.mk
  Web: www.colormedia.com.mk